Kimberley, Northern Cape
Port Elizabeth, Eastern Cape
Visitors
Last updated: 14 March 2020
©  Mo-Vic Gardens 2018-2020
Welcome • Welkom
Kimberley, Northern Cape
Port Elizabeth, Eastern Cape
We provide Garden Services and Landscaping to residential and corporate gardens and have 31 years of experience in the garden service trade. We offer different garden service packages to cater to our clients’ individual needs.

Ons verskaf Tuindienste en Tuinuitleg aan privaat- en korporatiewe tuine en is al 31 jaar in die tuinbedryf. Ons bied verskillende tuindienste pakette aan wat aan elke kliënt se
individuale vereistes kan voldoen.
Garden Services                                                        Tuindienste
Maintenance of gardens on a week or 2nd week basis 

A one-time clean-up of your garden, or large open area to be cleared 

Mowing of lawns, cutting edges, loosening soil, pruning of roses, top dressing, removal of garden refuge   Raking, sweeping, weeding and spraying of poison 

We make use of industrial lawnmowers to clear large areas like plots, sports fields, etc. 

We maintain any garden, large or small, corporate, plots, sports fields, etc 

We consist of 52% BEE on our PTY 
Instandhouding van tuine op 'n week of 2de week basis 

Eenmalige skoonmaak van 'n tuin of groot areas wat skoongemaak moet word  

Sny van grasperke, sny van kante, losmaak van beddings, snoei van rose, bo-laag aanvulsel, verwydering van tuinafval, hark, vee, onkruid verwydering & spuit van gif 

Ons maak gebruik van industrieële grassnyers vir groot areas soos op plotte, sportsvelde, ens.

Ons diens enige tuin, klein of groot, korporatief, plotte, sportvelde ens.  

Ons bestaan uit 52% BEE op ons PTY 
HOME   •   GALLERY   •   CONTACT US   •   BUSINESS PORTFOLIO